employee salary
ความรู้

วิธีขอขึ้นเงินเดือนอย่างไร ให้ผ่านฉลุย เจ้านายให้แน่นอน

ปัญหานึงของพนักงานประจำก็คือว่าไม่สามารถขึ้นเงินเดือนตัวเองได้ ปกติเวลาจะขอเงินเดือนขึ้นมันก็ต้องมีการนัดผู้ว่าจ้างหรือเจ้านาย ห้ามนัดว่าจะขอเงินเดือนตรงๆ แล้วทำยังไงถึงจะขอเพิ่มเงินเดือนขึ้นได้ เรามาดูบทความนี้กันเลย มีการทำวิจัยว่า 67% ของผู้จัดการคิดว่าลูกน้องตัวเองได้เงินที่เหมาะสมแล้วกับฝีมือของเค้า